Agenda

Manifestatie 2022

Noteer het alvast in uw agenda: 8 + 9 juli 2022!!

Manifestatie 2022 

---------------------------------------

Nakeuring Assen - dinsdag 5 oktober

Deelname kan alleen geschieden door pony’s die in dat jaar nog niet op een keuring verschenen zijn of die dieren die vanaf een keuring zijn doorverwezen naar de nakeuring om welke reden dan ook.

Als u wenst deel te nemen aan een nakeuring verzoeken wij u de pony(‘s) digitaal aan te melden via Mijn NSPS. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan het ook per mail (a.groothuis@nsps.nl) of telefonisch bij het stamboekkantoor.

Na afloop van de keuring ontvangt u een factuur van het stamboekkantoor die u via de gebruikelijke weg kunt betalen. Het is niet mogelijk om ter plaatse contant te betalen.

------------------------------------------

Nationale Kampioenschappen - 16 oktober 2021

Nadat de premiekeuringen van de 26 fokverenigingen zijn gehouden in de periode eind juli tot en met begin oktober, vinden op de 3e zaterdag in oktober de Nationale Kampioenschappen plaats.

Dit wordt gehouden in Manege “De Nieuwe Heuvel”, Veenstraat 1 te Lunteren (ingang aan de Goorsteeg 25)

--------------------------------------

Kalender

Klik hier voor de komende evenementen/ keuringen!