Nieuws 2019

In het zonnetje gezet

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 november j.l., zijn de eigenaren/ fokkers van de 3 nationale kampioenen verrast met een vleespakket.
Veulenkampioen en algemeen veulenkampioen Noemor v.d. Bosrand - eig. Arend Klaassens
Kampioen kleine maat Dorien E. v. Wittenburg - eig. Tjeert Ensink
Bij het aangespannen rijden werd Ieka Boer met Valentino v. Florisland voor de 6de x Nederlands Kampioen Enkelspan.

Een hele mooie prestatie waar wij als bestuur super trots op zijn.

Vrijwilliger van het jaar 2019/2020

Mevr. L. Ensink-Aalders is tijdens onze algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet als vrijwilligster van het jaar. Zij heeft de afgelopen jaren met veel zorg de linten bewaard, gestreken en geteld. Hiervoor nogmaals hartelijke dank.

Mevr. L. Ensink-Aalders is een waardige opvolgster van de vrijwilligster van het afgelopen jaar, mevr. A. Smit-Emmens.
Mevr. G. Nienhuis-van Rijn heeft aangeboden de zorg van de linten op zich te nemen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Kampioenen voor leden van onze Fokvereniging tijdens het NK in Lunteren

Tijdens de Nationale Kampioenschappen van afgelopen zaterdag 19 oktober waren er maar liefst 3 kampioenen van leden van onze Fokvereniging. Allen -waar onze Fokvereniging om bekend staat- in de voskleur. 

Het hengstveulen Noemor v.d. Bosrand (V. Ieme v. Nieuwen Ampsen, M. Hinthe v.d. Bosrand) van Arend Klaassens werd allereerst veulenkampioen overige maten en later ook nog eens uitgeroepen tot Algemeen Veulenkampioen.

Kampioen kleine maat werd Dorien E. v. Wittenburg (V. Ceasar v.d. Mortel, M. Vonneke L.H.) van Tjeert Ensink en werd de volgende dag opgezocht door een verslaggever van "Dit is Roden" lees hier het artikel.

Bij het aangespannen rijden werd voor de 6e !!!!! keer Ieka Boer met Valentino v. Florisland (V. Lord v.d. Beemster, M. Alientje v.h. Hof) Nederlands Kampioen Enkelspan. 

Van allemaal een geweldige prestatie en een terechte felicitatie waard!!!

 

Noemor v.d. Bosrand
Dorien E. v. Wittenburg
Ieka met Valentino v. Florisland

Algemene Leden Vergadering en prijsuitreiking premiekeuring

Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Café Hoving, Donderen
Tijd: 20.00 uur 
 
De agendapunten zullen later bekend worden gemaakt.
 
Wij hopen op een grote opkomst!!
 
Namens de bestuursleden van onze fokvereniging.

Wijziging procedure volmachten

Procedure volmachten ALV 11-9-2019

Om wachtrijen en controle bij de aanvang van de vergadering te beperken is besloten de procedure rond de volmachten te vergemakkelijken.
Indien een lid gebruik wenst te maken van zijn volmacht dient hij of zij 5 werkdagen voor het houden van de vergadering een mail te sturen naar info@shetlandponystamboek.nl. Het mailadres waar het verzoek vandaan komt moet van het lid zelf zijn dat niet in de gelegenheid is de vergadering bij te wonen. In de mail moet duidelijk staan aan wie de volmacht wordt verstrekt. Het stamboek kantoor zal bevestigen dat de mail ontvangen is en dat er een volmacht beschikbaar is tijdens de vergadering.

Mocht u niet over een eigen email adres beschikken dan kunt u het formulier beschikbaar op de site downloaden en invullen en voorzien van een rechtsgeldige handtekening en voorzien van een kopie van uw legitimatie aan het stamboek kantoor zenden. Hierop moet duidelijk de handtekening te verifiëren zijn. Ook hier geldt de termijn van 5 werkdagen voor de vergadering moet dit op het kantoor ontvangen zijn.
Voor de huidige ledenvergadering te houden op 11 september dienen verzoeken tot volmachten uiterlijk 3 september bij het kantoor binnen te zijn.

In alle gevallen is het moment van ontvangst bij het stamboekkantoor bepalend. Conform artikel 25 lid 6 van de statuten mag een stemgerechtigde slechts door één andere stemgerechtigde worden gemachtigd. Een stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde een volmacht verlenen om namens hem of haar in de vergadering zijn of haar stem uit te brengen.

Klik hier om de volmacht te downloaden.

Jong NSPS gaat naar het noorden!

Tijdens de Premiekeuring van Fokvereniging Friesland op zaterdag 21 september, organiseert Jong NSPS leuke clinics én een agility competitie.

Ben je jonger dan 25 jaar en actief met je shetlandpony? Geef je dan op voor één van de volgende clincis:

– Dressuur onder het zadel;
– Dressuur aan de lange teugel;
– Mennen.

Tijdens deze clinics krijg je samen met je pony een half uur les van een echte professional. De clinics zullen plaatsvinden tussen 10u en 14u; de exacte tijdsindeling ontvang je ongeveer een week van te voren. Deelname kost €5 per clinic.

Daarnaast wordt er ook een agilityparcours gebouwd. Hierbij zijn er uiteraard toffe prijzen voor de deelnemers die het snelst het hele parcours afleggen. Deelname kost €2,50 per combinatie.

De dag vindt plaats bij Hoeve Paardenkracht in Gersloot. Opgeven kan t/m woensdag 14 september, door een mail te sturen naar jongnsps@nsps.nl.

We hopen je te zien!

Zomerkeuring 27 juli 2019 afgelast.

De organisatiecommissie heeft besloten dat de fokdag/zomerkeuring van morgen niet door zal gaan, dit wegens de extreem hoge temperaturen. Wij willen geen enkel risico lopen voor zowel het welzijn van de deelnemers alsook voor de pony's.

 

Premiekeuring 3 augustus 2019

Beste leden van Shetlandpony fokvereniging Drenthe Noord, 

Op zaterdag 3 augustus 2019 wordt voor de 48ste keer onze Premiekeuring gehouden. 

Locatie: manege Sunrise Stables, Baggelhuizen 2, 9405 VD Assen.

Aanvang: 09.00 uur 

Onze leden hebben inmiddels via email een uitnodiging en een inschrijfformulier ontvangen.

Leden die deze email niet hebben ontvangen kunnen voor informatie en/ of een inschrijfformulier, contact opnemen met het secretariaat, email: grietjeliewes@hotmail.com / tel.: 06-50258020

Tot ziens op zaterdag 3 augustus.

Namens het bestuur
G.J. Liewes (secr.)

Shetland Pony Fokdag/Zomerkeuring te Assen

De centrale Shetland Pony Fokdag voor Groningen, Friesland en Drenthe zal dit jaar -bij voldoende deelname- voor de 61e keer gehouden worden op zaterdag 27 juli 2019. De locatie is in Assen, Manege Sunrise-Stables (Baggelhuizen 2, 9405 VD). 

De organisatie nodigt u van harte uit om aan dit mooie en gezellige evenement deel te nemen. De inzenders van de laatste 2 jaren krijgen automatisch via de email een uitnodiging (kijk hierbij ook even in uw spam), andere liefhebbers graag even een berichtje aan de organisatie. 

Opgeven kan t/m zondag 7 juli 2019.

Dus noteer deze datum in uw agenda en tot ziens op zaterdag 27 juli 2019! 

Namens de organisatie,
Hedy Hogenbirk
Email: joepie2@home.nl
Tel.: 06-13371552

 

Foto's Hengstenshow 22 april 2019

Van deze geslaagde en gezellige middag zijn foto's gemaakt, welke door te klikken op onderstaande link bekeken kunnen worden.

Klik hier om de foto's te bekijken.

Excursie St. de Valkenhof d.d. 1 juni 2019

Op 1 juni wordt er door de 5 noordelijke fokverenigingen een busreis georganiseerd naar St. de Valkenhof in Hoofdorp. Kosten p.p zijn € 25,00 en dit is inklusief een lunch.

Opgeven kunt u tot 15 mei a.s. bij Dhr. P. Feiken, email: piet.feiken@ziggo.nl , of telefonisch 06-14474200.

 

Foto's stamboekopname 30 maart 2019

Tijdens de stamboekopname in Veenhuizen zijn er een aantal sfeerfoto's gemaakt.

Klik hier om deze foto's te bekijken.

Aanvullende informatie Hengstenshow d.d. 22 april a.s.

Boxen zijn niet beschikbaar, maar er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig, zodat u uw hengst(en) op of bij de trailer kunt laten staan.

Deelnemers kunnen ook inschrijven op de navolgende onderdelen:

> Dekhengsten lange teugel

> Dekhengsten in tuig

> Dekhengsten met afstammelingen (veulens, enters, twenters enz.)

I.v.m. de programmering voor deze middag uiterlijk opgeven t/m 5 april a.s. bij:

Mw. H. Hogenbirk, email: joepie2@home.nl of telefonisch: 0592-345646

Voorlichtingsavond over Ledenraad

Beste leden, 
 
Namens de 5 noordelijke fokverenigingen nodigen wij u van harte uit uit voor een lezing van dhr G. (Geurt) van den Brink over de ledenraad.
 
Datum: dinsdag 12 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Hoving te Donderen
 
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Grietje Liewes
Namens Bestuur Fokvereniging Drenthe Noord

Hengstenshow in Assen 22 april 2019

Op maandag 22 april 2019, dat is de 2e Paasdag, wordt er in Assen een Shetlandpony hengstenshow georganiseerd.

Locatie: Manege Sunrise-Stables

Baggelhuizen 2

9405 VD Assen

Wij nodigen hierbij alle Shetlandpony hengstenhouders uit geheel Nederland uit om met hun hengsten deel te nemen aan deze show. U kunt net als tijdens de vorige edities rekenen op veel sfeer, goede informatie, een strodorp en vanzelfsprekend prachtige hengsten. De aanvang van de hengstenshow is 14.00 uur. Er zal de nodige publiciteit aan deze hengstenshow worden gegeven en er wordt een grote publieke belangstelling verwacht. Ook zal er weer een verloting plaatsvinden waarbij, zoals men gewend is prachtige prijzen zijn te verdienen.

U kunt uw hengsten inschrijven via onderstaand adres, dat kan per post of per e-mail. Als het een bij het NSPS bekende hengst is, is de naam van de hengst, uw adres, telefoon, website en e-mail gegevens voldoende. 

De organisatie bestaat uit: Piet Feiken, Jan Lanting, Peter de Wit, Arend Klaassens en Hedy Hogenbirk. Voor informatie kunt u bij hen terecht.
Uiterlijk 1 april 2019 graag uw inschrijving opsturen (bij voorkeur per mail) aan:
Hedy Hogenbirk, Lonerstraat 165B, 9403 TA, Assen (tel.: 0592-345646) E-mail: joepie2@home.nl

Graag tot 22 april in de mooie manege Sunrise Stables te Assen.

Algemene Leden Vergadering d.d. 26 maart 2019

Het bestuur van fokvereniging Drenthe Noord nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 maart 2019.

Deze vergadering zal plaatsvinden in café Hoving, Dorpsweg 8 te Donderen, aanvang 20.00 uur.       

1.       Opening
2.       Vaststellen agenda
3.        Mededelingen / ingekomen stukken
4.        Notulen ALV van 23 oktober 2018
5.        Jaarverslag 2018
6.        Financieel verslag 2018
7.        Verslag kascommissie + benoeming kascommissie Fokvereniging Drenthe Noord
8.        Dhr. E. Rozema en dhr. T.T. Ensink zijn reglementair aftredend maar stellen zich wel       herkiesbaar. Schriftelijke bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor de vergadering kenbaar gemaakt worden bij G.J. Liewes
9.        Pauze (verkoop van loten)
10.      Bespreking agenda LAR vergadering d.d. 28 maart 2019
11.      Landelijke ALV d.d. 4 mei 2019
12.      Rondvraag
13.      Verloting
14.      Sluiting 

Namens de bestuursleden van Fokvereniging Drenthe Noord,
G.J. Liewes (secr.) grietjeliewes@hotmail.com

Stamboekopname d.d. 30 maart in Veenhuizen

Op 30 maart 2019 zal in Veenhuizen (Limietweg 3, 9341 BA) de jaarlijkse stamboekopname (voor merries, hengsten en ruinen) weer plaatsvinden.
Aanvangstijd is 13.30 uur.

U kunt uw pony's digitaal aanmelden via mijn NSPS, maar diegene die hiermee niet bekend zijn, kunnen ook een email sturen aan de secretaris Mw. G. Liewes te Vries. Email: grietjeliewes@hotmail.com.

Net zoals andere jaren worden de pony's ingedeeld per uur en kunt u dus aangeven binnen welk tijdsbestek het u past, tenzij deze al vol is, want aangehouden zal worden c.a. 13 tot 15 pony's per uur.
Aanmelden kan t/m donderdag 28 maart 2019.

De kosten van een stamboekopname zijn € 35,00, welk bedrag wij graag gepast ontvangen.

Verder dient u mee te nemen:
- Paspoort
- Bewijs van Inschrijving

Eventuele overschrijvingen van een pony zullen wij opsturen naar het Stamboek kantoor, maar de kosten hiervan kunnen deze dag niet betaald worden. Dit zal worden verzorgd door het Stamboek kantoor.