Nieuws 2019

Premiekeuring 3 augustus 2019

Beste leden van Shetlandpony fokvereniging Drenthe Noord, 

Op zaterdag 3 augustus 2019 wordt voor de 48ste keer onze Premiekeuring gehouden. 

Locatie: manege Sunrise Stables, Baggelhuizen 2, 9405 VD Assen.

Aanvang: 09.00 uur 

Onze leden hebben inmiddels via email een uitnodiging en een inschrijfformulier ontvangen.

Leden die deze email niet hebben ontvangen kunnen voor informatie en/ of een inschrijfformulier, contact opnemen met het secretariaat, email: grietjeliewes@hotmail.com / tel.: 06-50258020

Tot ziens op zaterdag 3 augustus.

Namens het bestuur
G.J. Liewes (secr.)

Shetland Pony Fokdag/Zomerkeuring te Assen

De centrale Shetland Pony Fokdag voor Groningen, Friesland en Drenthe zal dit jaar -bij voldoende deelname- voor de 61e keer gehouden worden op zaterdag 27 juli 2019. De locatie is in Assen, Manege Sunrise-Stables (Baggelhuizen 2, 9405 VD). 

De organisatie nodigt u van harte uit om aan dit mooie en gezellige evenement deel te nemen. De inzenders van de laatste 2 jaren krijgen automatisch via de email een uitnodiging (kijk hierbij ook even in uw spam), andere liefhebbers graag even een berichtje aan de organisatie. 

Opgeven kan t/m zondag 7 juli 2019.

Dus noteer deze datum in uw agenda en tot ziens op zaterdag 27 juli 2019! 

Namens de organisatie,
Hedy Hogenbirk
Email: joepie2@home.nl
Tel.: 06-13371552

 

Foto's Hengstenshow 22 april 2019

Van deze geslaagde en gezellige middag zijn foto's gemaakt, welke door te klikken op onderstaande link bekeken kunnen worden.

Klik hier om de foto's te bekijken.

Excursie St. de Valkenhof d.d. 1 juni 2019

Op 1 juni wordt er door de 5 noordelijke fokverenigingen een busreis georganiseerd naar St. de Valkenhof in Hoofdorp. Kosten p.p zijn € 25,00 en dit is inklusief een lunch.

Opgeven kunt u tot 15 mei a.s. bij Dhr. P. Feiken, email: piet.feiken@ziggo.nl , of telefonisch 06-14474200.

 

Foto's stamboekopname 30 maart 2019

Tijdens de stamboekopname in Veenhuizen zijn er een aantal sfeerfoto's gemaakt.

Klik hier om deze foto's te bekijken.

Aanvullende informatie Hengstenshow d.d. 22 april a.s.

Boxen zijn niet beschikbaar, maar er is ruim voldoende parkeergelegenheid aanwezig, zodat u uw hengst(en) op of bij de trailer kunt laten staan.

Deelnemers kunnen ook inschrijven op de navolgende onderdelen:

> Dekhengsten lange teugel

> Dekhengsten in tuig

> Dekhengsten met afstammelingen (veulens, enters, twenters enz.)

I.v.m. de programmering voor deze middag uiterlijk opgeven t/m 5 april a.s. bij:

Mw. H. Hogenbirk, email: joepie2@home.nl of telefonisch: 0592-345646

Voorlichtingsavond over Ledenraad

Beste leden, 
 
Namens de 5 noordelijke fokverenigingen nodigen wij u van harte uit uit voor een lezing van dhr G. (Geurt) van den Brink over de ledenraad.
 
Datum: dinsdag 12 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Hoving te Donderen
 
Wij hopen dat u allen aanwezig zult zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Grietje Liewes
Namens Bestuur Fokvereniging Drenthe Noord

Hengstenshow in Assen 22 april 2019

Op maandag 22 april 2019, dat is de 2e Paasdag, wordt er in Assen een Shetlandpony hengstenshow georganiseerd.

Locatie: Manege Sunrise-Stables

Baggelhuizen 2

9405 VD Assen

Wij nodigen hierbij alle Shetlandpony hengstenhouders uit geheel Nederland uit om met hun hengsten deel te nemen aan deze show. U kunt net als tijdens de vorige edities rekenen op veel sfeer, goede informatie, een strodorp en vanzelfsprekend prachtige hengsten. De aanvang van de hengstenshow is 14.00 uur. Er zal de nodige publiciteit aan deze hengstenshow worden gegeven en er wordt een grote publieke belangstelling verwacht. Ook zal er weer een verloting plaatsvinden waarbij, zoals men gewend is prachtige prijzen zijn te verdienen.

U kunt uw hengsten inschrijven via onderstaand adres, dat kan per post of per e-mail. Als het een bij het NSPS bekende hengst is, is de naam van de hengst, uw adres, telefoon, website en e-mail gegevens voldoende. 

De organisatie bestaat uit: Piet Feiken, Jan Lanting, Peter de Wit, Arend Klaassens en Hedy Hogenbirk. Voor informatie kunt u bij hen terecht.
Uiterlijk 1 april 2019 graag uw inschrijving opsturen (bij voorkeur per mail) aan:
Hedy Hogenbirk, Lonerstraat 165B, 9403 TA, Assen (tel.: 0592-345646) E-mail: joepie2@home.nl

Graag tot 22 april in de mooie manege Sunrise Stables te Assen.

Algemene Leden Vergadering d.d. 26 maart 2019

Het bestuur van fokvereniging Drenthe Noord nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 maart 2019.

Deze vergadering zal plaatsvinden in café Hoving, Dorpsweg 8 te Donderen, aanvang 20.00 uur.       

1.       Opening
2.       Vaststellen agenda
3.        Mededelingen / ingekomen stukken
4.        Notulen ALV van 23 oktober 2018
5.        Jaarverslag 2018
6.        Financieel verslag 2018
7.        Verslag kascommissie + benoeming kascommissie Fokvereniging Drenthe Noord
8.        Dhr. E. Rozema en dhr. T.T. Ensink zijn reglementair aftredend maar stellen zich wel       herkiesbaar. Schriftelijke bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen tot 1 week voor de vergadering kenbaar gemaakt worden bij G.J. Liewes
9.        Pauze (verkoop van loten)
10.      Bespreking agenda LAR vergadering d.d. 28 maart 2019
11.      Landelijke ALV d.d. 4 mei 2019
12.      Rondvraag
13.      Verloting
14.      Sluiting 

Namens de bestuursleden van Fokvereniging Drenthe Noord,
G.J. Liewes (secr.) grietjeliewes@hotmail.com

Stamboekopname d.d. 30 maart in Veenhuizen

Op 30 maart 2019 zal in Veenhuizen (Limietweg 3, 9341 BA) de jaarlijkse stamboekopname (voor merries, hengsten en ruinen) weer plaatsvinden.
Aanvangstijd is 13.30 uur.

U kunt uw pony's digitaal aanmelden via mijn NSPS, maar diegene die hiermee niet bekend zijn, kunnen ook een email sturen aan de secretaris Mw. G. Liewes te Vries. Email: grietjeliewes@hotmail.com.

Net zoals andere jaren worden de pony's ingedeeld per uur en kunt u dus aangeven binnen welk tijdsbestek het u past, tenzij deze al vol is, want aangehouden zal worden c.a. 13 tot 15 pony's per uur.
Aanmelden kan t/m donderdag 28 maart 2019.

De kosten van een stamboekopname zijn € 35,00, welk bedrag wij graag gepast ontvangen.

Verder dient u mee te nemen:
- Paspoort
- Bewijs van Inschrijving

Eventuele overschrijvingen van een pony zullen wij opsturen naar het Stamboek kantoor, maar de kosten hiervan kunnen deze dag niet betaald worden. Dit zal worden verzorgd door het Stamboek kantoor.