LAR vergaderingen

Op deze pagina kunt u via het aanklikken van onderstaande linken, de agendapunten, notulen, bijlagen van de te houden/gehouden LAR vergaderingen inzien.


Nu Dhr. A. Boer m.i.v. 5 mei j.l. is toegetreden tot het Hoofd Bestuur, heeft onze Fokvereniging geen LAR vertegenwoordiger meer.

Heeft u iets waarvan u vindt dat dit binnen een LAR vergadering aangebracht moet worden, dan kunt u vooreerst contact opnemen met een van onze bestuursleden.Data LAR vergaderingen voor 2019:
28 maart, 4 juli en 24 oktober.
 Klik hier voor de LAR notulen van 24 oktober 2019.Klik hier voor de LAR notulen van 4 juli 2019.Klik hier voor de agenda LAR vergadering 4 juli 2019.
Klik hier voor de notulen LAR vergadering 28 maart 2019.Klik hier voor voor de agenda LAR vergadering d.d. 28 maart 2019.