LAR vergaderingen

Op deze pagina kunt u via het aanklikken van onderstaande linken, de agendapunten, notulen, bijlagen van de te houden/gehouden LAR vergaderingen inzien.


Nu Dhr. A. Boer m.i.v. 5 mei j.l. is toegetreden tot het Hoofd Bestuur, heeft onze Fokvereniging geen LAR vertegenwoordiger meer.

Heeft u iets waarvan u vindt dat dit binnen een LAR vergadering aangebracht moet worden, dan kunt u vooreerst contact opnemen met een van onze bestuursleden.Data LAR vergaderingen voor 2018:
29 maart, 14 juni en 25 oktober.
Agenda LAR vergadering 14 juni 2018: