Nieuws 2018

Algemene Leden Vergadering d.d. 23 oktober 2018

Het bestuur van fokvereniging Drenthe Noord nodigt haar leden uit tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 23 oktober 2018.
Deze vergadering zal plaatsvinden in café Hoving, Dorpsweg 8 te Donderen, aanvang 20.00 uur.    

Deze uitnodiging staat niet in de Shetlander maar wordt per email verstuurd naar de leden, degene die geen email hebben ontvangen de uitnodiging per post.

Agenda:

1.    Opening

2.    Vaststellen agenda

3.    Mededelingen / ingekomen stukken

4.    Notulen Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018

5.    Evaluatie premiekeuring Assen van 4 augustus 2018

6.    Pauze (verkoop van loten)

7.    Prijsuitreiking premiekeuring Assen van 4 augustus 2018

8.    Mededelingen LAR vertegenwoordiger

9.    Bespreking agenda ALV d.d. 24 november 2018 te Duiven

10. Rondvraag

11. Verloting

12. Sluiting

Namens de bestuursleden van Fokvereniging Drenthe Noord,
G.J. Liewes (secr.)

Aanvangstijd Fokdag/Zomerkeuring 9.00 uur i.p.v. 9.30 uur

Doordat er bijna 140 pony's zijn aangemeld voor de Fokdag/Zomerkeuring van 28 juli a.s. (waar wij als organisatie ontzettend verheugd over zijn), hebben wij besloten om het tijdstip van 9.30 uur te vervroegen naar 9.00 uur.

Dus namens de organisatie tot ziens op 28 juli a.s., met als aanvangstijd 9.00 uur.

Foto's informatie avond 22-6-2018

De 3 Noordelijke Provincies hadden voor alle leden van het NSPS afgelopen vrijdagavond een informatie avond georganiseerd. Er waren veel mensen op af gekomen, ook leden die nog niet zo lang lid zijn en dat is zondermeer erg positief! Want een leerzame en gezellige avond was het zeker....

Geert v. Lienden gaf uitleg over het goed bekappen van een Shetland pony, Harman Klaassens sprak over het keuringsklaar maken, want om dit goed te doen daar komt nog best wel wat bij kijken. Andries en Ieka Boer hadden "good old" Jimmy meegenomen voor een demonstratie/uitleg aangespannen rijden, Jan Lanting gaf uitleg over de lineaire scorelijst en Peter de Wit hoe je een pony op de juiste wijze moet voorbrengen.

De organisatoren bedankt voor hun inzet en alle aanwezigen bedankt voor jullie positieve reacties.

Klik hier voor het bekijken van een aantal foto's.

Premiekeuring d.d. 4 augustus 2018

Beste leden van Shetland Pony Fokvereniging Drenthe Noord,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse premiekeuring op zaterdag 4 augustus 2018, in Sunrise Stables te Assen.

Aanvang van de keuring is 9.00 uur.

Via onderstaande linken kunt u de uitnodiging en/of het inschrijfformulier downloaden.

Uitnodigingsbrief

Inschrijfformulier

Tot ziens op zaterdag 4 augustus in Assen.

Het bestuur.

Inschrijven voor de Fokdag/Zomerkeuring 28 juli a.s.

De uitnodigingen voor de Fokdag/Zomerkeuring zijn inmiddels verzonden aan de fokkers die zich de laatste 2 jaren hebben aangemeld.

Zijn er leden die dit jaar ook eens met hun pony's aan deze gezellige Fokdag mee willen doen, dan kunnen die zich nog inschrijven t/m 1 juli a.s en zich wenden tot :
H. Hogenbirk, email: joepie2@home.nl of tel. 0592-345646.


Tot ziens op 28 juli a.s.,
namens de organisatie: Piet Feiken, Arend Klaassens, Jan Lanting, Peter de Wit en Hedy Hogenbirk.

 

 

 

Informatie avond op vrijdag 22 juni 2018

Op 22 juni 2018 zal er op initiatief van de 3 Noordelijke Provincies een informatie avond gehouden worden. Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals hoefverzorging, voeding, toiletteren, aangespannen rijden en lineair scoren.

De toegang is geheel gratis en iedereen is van harte welkom!
Wel zouden wij graag zien dat u zich opgeeft, zodat er rekening gehouden kan worden met de opkomst.

Aanmelden kan bij Dhr. Piet Feiken, tel.nr.: 06-14474200 of via email: piet.feiken@ziggo.nl

Aanvangstijd is 19.00 uur in Manege Sunrise-Stables, Baggelhuizen 2 (9405 VD) te Assen.

Tot ziens op vrijdagavond 22 juni a.s.

De 60e Shetland Pony Fokdag te Assen.

De centrale Shetland Pony Fokdag voor Groningen, Friesland en Drenthe zal dit jaar -bij voldoende deelname- voor de 60e keer gehouden worden op zaterdag 28 juli 2018.

De locatie is dit jaar niet in Vries, maar in Assen, Manege Sunrise-Stables (Baggelhuizen 2, 9405 VD). Aanvangstijd: 9.00 uur.

De organisatie nodigt u van harte uit om aan de mooie en gezellige evenement deel te nemen. De inzenders van de laatste 2 jaren krijgen automatisch een uitnodiging, andere liefhebbers graag even een berichtje aan de organisatie.

Omdat deze Fokdag voor de 60e keer gehouden zal worden zullen wij er een passend feestje van maken, dus noteer deze datum in uw agenda en tot ziens op zaterdag 28 juli 2018!

Namens de organisatie,
Hedy Hogenbirk
Email: joepie2@home.nl

Hengstenshow van 2 april j.l.

Afgelopen maandag is er onder veel publieke belangstelling de hengstenshow in Assen gehouden. In totaal hebben 30 hengsten zich getoond, welke er allemaal "tiptop" uitzagen.

Als u op onderstaande link klikt kunt u foto's van een aantal getoonde hengsten bekijken.
Foto's hengstenshow.

Foto's stamboekopname 31 maart j.l.

Afgelopen zaterdag waren er 20 pony's aangemeld en zijn ze door goede weer allemaal buiten gekeurd. Wel jammer was het dat 2 pony's niet in het stamboek konden worden opgenomen.

Voor een foto impressie klik op de link hieronder.

Foto's stamboekopname

Stamboekopname 31 maart a.s. in Veenhuizen

Op 31 maart a.s. zal de jaarlijkse stamboekopname (voor merries, hengsten en ruinen) weer plaatsvinden, echter nu in Veenhuizen (Limietweg 3, 9341 BA). Aanvangstijd is 13.30 uur.

U kunt uw pony's digitaal aanmelden via mijn NSPS, maar diegene die hiermee niet bekend zijn, kunnen ook mailen of tel. contact opnemen met de secretaris Mw. G. Liewes te Vries.
email: grietjeliewes@hotmail.com, tel: 06-50258020.

Net zoals andere jaren worden de pony's ingedeeld per uur en kunt u dus aangeven binnen welk tijdsbestek het u past, tenzij deze al vol is, want aangehouden zal worden c.a. 13 tot 15 pony's per uur.
Aanmelden kan t/m donderdag 29 maart 2018.

De kosten van een stamboekopname zijn € 34,00, welk bedrag wij graag gepast ontvangen.

Verder dient u mee te nemen:
- Paspoort
- Bewijs van Inschrijving

Eventuele overschrijvingen van een pony zullen wij opsturen naar het Stamboek kantoor, maar kunnen deze dag niet betaald worden. Dit zal worden verzorgd door het Stamboek kantoor.

Algemene Leden Vergadering 15 maart 2018

Het bestuur van Fokvereniging Drenthe Noord nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 maart 2018.

Deze vergadering zal plaatsvinden in Cafe Hoving, Dorpsweg 8 te Donderen, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen/ingekomen stukken.
4. Notulen ALV van 16 november 2017.
5. Jaarverslag 2017.
6. Financieel verslag 2017.
7. Verslag kascommissie + benoeming kascommissie Fokvereniging Drenthe Noord.
8. Dhr. H. Klaassens is reglementair aftredend maar stelt zich wel herkiesbaar.
    Mevr. H. de Jager heeft haar functie als secretaris per 1-1-2018 neergelegd.
    Het bestuur heeft Mevr. G. Liewes benaderd en bij geen bezwaar en/of tegenkandidaten zal zij
    deze functie vanaf heden vervullen. Schriftelijke bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen
    kenbaar gemaakt worden (tot 1 week voor de vergadering) bij: E. Rozema (voorzitter)
    willyrozema@hotmail.com, tel: 06-54962778.
9. Pauze (verkoop van loten).
10. Bespreking agenda LAR vergadering d.d. 29 maart 2018.
11. Landelijke ALV d.d. 5 mei 2018.
12. Rondvraag.
13. Verloting.
14. Sluiting.

De bestuursleden van Fokvereniging Drenthe Noord.

2e Paasdag (2 april 2018) hengstenshow in de manege in Assen

Op maandag 2 april, dat is de 2e Paasdag, wordt er in Assen een hengstenshow van Shetlandpony hengsten georganiseerd.

Locatie: Manege Sunrise Stables

Baggelhuizen 2

9405 VD Assen

Wij nodigen hierbij alle Shetlandpony hengstenhouders uit geheel Nederland uit om met hun hengsten deel te nemen aan deze show. U kunt net als tijdens de vorige edities rekenen op veel sfeer, goede informatie, een strodorp en vanzelfsprekend prachtige hengsten. De aanvang van de hengstenshow is 14.00 uur. Er zal de nodige publiciteit aan deze hengstenshow worden gegeven en er wordt een grote publieke belangstelling verwacht. Ook zal er weer een grote verloting plaatsvinden waarbij, zoals men gewend is prachtige prijzen zijn te verdienen.

U kunt uw hengsten inschrijven via onderstaand adres, dat kan per post of per e-mail. Als het een bij het NSPS bekende hengst is, is de naam van de hengst, uw adres, telefoon, website en e-mail gegevens voldoende. 

De organisatie bestaat uit: Piet Feiken, Henk Nijnuis, Jan Lanting, Peter de Wit en Arend Klaassens. Voor informatie kunt u bij hen terecht.
Uiterlijk 18-maart 2018 graag uw inschrijving opsturen (bij voorkeur per mail) aan:
Arend Klaassens, Noorderes 5 9497 PW Donderen E-mail: info@staldebosrand.nl 

Graag tot 2 april in de prachtige manege Sunrise Stables te Assen.