Eventjes een uitleg....

Richtlijnen NK "Beste jeugdvoorbrenger" Jong NSPS

Jong NSPS heeft een aantal regels opgesteld voor het Nederlands Kampioenschap ‘Beste Jeugdige Voorbrenger’. De volgende regels dienen door iedere deelnemer strikt opgevolgd te worden:

  • De jury is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de ring besloten wordt. De aanwijzingen van de ringmeesters dienen opgevolgd te worden.

  • Deelnemers worden in twee groepen verdeeld. Groep 1: 5 t/m 10 jaar en groep 2: 11 t/m 15 jaar. Fokverenigingen vaardigen voor iedere groep hun beste voorbrenger af voor het Nederlands Kampioenschap. Bij grote deelname kan besloten worden om tijdens het Nederlands Kampioenschap de groepen nogmaals te splitsen in verband met de veiligheid. Vervolgens worden er wel twee kampioenen gekozen, voor elke leeftijdsgroep één.

  • De deelnemers hoeven geen lid te zijn van het NSPS.

  • Jongeren doen bij voorkeur mee in hun eigen fokgebied en kunnen slechts eenmaal per jaar worden afgevaardigd.

  • Voor de groep deelnemers van 11 t/m 15 jaar is een jeugdige aandrijver t/m 25 jaar verplicht. Bij de deelnemers t/m 10 jaar is een oudere aandrijver wel toegestaan. Het is de bedoeling dat de voorbrenger zo veel mogelijk zelfstandig zijn of haar taak uitvoert.

  • Zowel de voorbrenger als aanjager dienen in het wit gekleed te zijn.

  • De pony die wordt voorgebracht moet minimaal 2 jaar oud zijn en zijn geregistreerd in het veulenboek (2 of 3 jaar) of stamboek (3 jaar en ouder) bij het NSPS. Het mag een pony zijn die te oud is voor primering (boven de 12 jaar). Het is niet toegestaan om een hengst voor te brengen.

  • Er wordt individueel voorgebracht. Dat wil zeggen dat deelnemers één voor één in de baan verschijnen en moeten opstellen, stappen en draven. Deelnemers worden tijdens het Nederlands Kampioenschap beoordeeld volgens het beoordelingsformulier. Fokverenigingen zijn niet verplicht dit beoordelingsformulier aan te houden, maar Jong NSPS moedigt het zeker aan dit wel te doen.

  • Deelnemers dienen op tijd in de vooropstelling te verschijnen.

Tijdens het Nationaal Kampioenschap in Lunteren zullen de beide leeftijdscategorieën in twee of drie groepen (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers) worden verdeeld in verband met de veiligheid.

Van elk van deze groep zullen de beste twee deelnemers mogen deelnemen aan de finaleronde. In de finaleronde begint iedereen weer op score nul, iedere deelnemer heeft dus weer evenveel kans om te winnen. Voor de finaleronde wordt van het tweede scoreformulier gebruik gemaakt.